[Reading] ➬ أسطورة جبل آغري ➳ Yaşar Kemal – Writerscompany.co.uk

أسطورة جبل آغري Bir kitab n, hammaddesi olan odundan m spet farklar olmas gerekir A r da Efsanesi tam da bekledi im gibi hammaddesinden farks z, hatta hammaddesinde bulunmayan zararlar da muhteviyat nda bar nd ran bir kitap Daha olaylar ba lamadan g ze arpan etnik unsur vurgular yla yazar yine y n n belli etmi , eskiden ola an bir bey olup daha sonra zalimle en Mahmut Pa a karakterine de O art k Osmanl olmu tur diyerek yine her al mas nda d t ukura d m bu kitapta A k as sayd m sebeple Bir kitab n, hammaddesi olan odundan m spet farklar olmas gerekir A r da Efsanesi tam da bekledi im gibi hammaddesinden farks z, hatta hammaddesinde bulunmayan zararlar da muhteviyat nda bar nd ran bir kitap Daha olaylar ba lamadan g ze arpan etnik unsur vurgular yla yazar yine y n n belli etmi , eskiden ola an bir bey olup daha sonra zalimle en A R Da Efsanesi, Ya Ar KemalHer Y L, Bahar I E E Durdu Unda, D Nya Nennilendi Inde A R Da N Obanlar D Rt Yandan Gelirler, Kepeneklerini G L N Bak R Topra Na At P St Ne Otururlar. A beautiful and timeless tale of star crossed lovers. lk olarak, Ya ar Kemal in slubunu efsane anlat m na olduk a uygun buldum bu sayede kitab okumas gayet keyifliydi kincisi, insanl n koku tu u u g nlerde onurlu insanlar n o unlukta oldu u bir hikayeyi okumak ad efsane bile olsa iyi hissettirdi Ve nc s de, A r Da betimlemeleri ger ekten ilgi ekiciydi, bir haftasonu Van a gitmeyi d nd rd Bu nedenlerle kitab sevdim.Kitapta ho uma gitmeyen nokta, yazar n bir iki yerde, propaganda yapaca m diye hikayeye baz sa mal klar eklem lk olarak, Muhte em bir masal Hi bir ey i in de ilse bile Lal Ebkem gibi estetik bir kelimeyle kar la mak i in okunmal Anlat m n g zelli ini hangi kelimelerle anlatmal bilemiyor O k p g l n n can vericili i , A r Da n n ihti am ba ka bir ekilde anlat lamazd herhalde Bu g zelli i elden ele, nesilden nesle dola t rmak gerek Bin Bir Gece Masallar bu anlat m n yan nda kocaman bir hi kal r dengesizli ini de yap yor olmay g ze alabilirim Seviyorum abi, ne yapay m Uzatmaya gerek yok Usta ya k Muhte em bir masal Hi bir ey i in de ilse bile Lal Ebkem gibi estetik bir kelimeyle kar la mak i in okunmal Anlat m n g zelli ini hangi kelimelerle anlatmal bilemiyor O k p g l n n can vericili i , A r Da n n ihti am ba ka bir ekilde anlat lamazd herhalde Bu g zelli i elden ele, nesilden nesle dola t rmak gerek Bin Bir Gece Masallar bu anlat m n yan nda kocaman bir hi kal r dengesizli Yaln zca bir a k hikayesi de il, a a a k olan bir tekinin hikayesi dininden, g r n nden dolay d lanm n hikayesi ve kalabal klar n sessizli inden, sadece bir arada duru lar ndan bile tehditkar anlamlar karan erk sahiplerinin hikayesi ve masal da olmu elbet Ya T rk e yazmasaydi Okunan eviri eserlere kar pheyle bak lmal Modern a n destanc s Ya ar Kemal Betimlemeyi nak nak dokumu , onun g ren tek g z bir ba ka bak yor nan lmaz, betimleme ustas O kadar huzunlu, oyle buyuluydu ki Bir solukta okudum Ne guzelmis eskiye dair toreler, canverip emaneti vermemek Ne kadar dogal, ne kadar temizmis tum duygularNadirdir bir incelememe alinti koymayisim Agridagi Efsanesi ne de tek bir alinti bile ek A k n ve ba kald r n n masal d r Sevdi inin birka tel sa i in ondan ve can ndan vazge enin anlat ld d r.


About the Author: Yaşar Kemal

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the أسطورة جبل آغري book, this is one of the most wanted Yaşar Kemal author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *