[KINDLE] ❦ Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları ➚ Sezaver Seçki – Writerscompany.co.uk

Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları Bug Ne Kadar Bir Ok Kitap Ekim Yasas N Sanki Evrendeki Tek Yasa Ve Tek Ba Na B T N Sorunlara Cevap Olacak Bir Z Mm Gibi Ele Ald Ancak Bu Kitaplar Okuyanlar Ya Amlar Nda Yeterli De I Imi Meydana Getiremeyince Hayal K R Kl Na U Rad Lar Nk Ger Ek B Yle De Ildi Ekim Yasas Kaderimize Y N Veren Ok Say Daki Evrensel Yasalardan Sadece Bir Tanesidir Di Er Yasalarla Birlikte Ya Am N Za Uygulayamad N Z M Ddet E Size Hi Bir Katk Sa Layamaz.S N R Tesi I Te Bu Nedenle, Bu Kitab Yay Nl YorKaderimize Y N Veren Bir Ok Evrensel Yasa Vard R Bunlar Sadece Bilmemiz Bile Ya Am Kalitemizi Y Kseltecek G Ce Sahiptir Nk Her Biri Biz Istesek De Istemesek De Birlikte Al Yorlar Ve Daha Sa L Kl , Daha Mutlu, Daha Ba Ar L , Daha G L Olmam Z I In Bizi Uyar Yor Ve Yol G Steriyorlar.Her Sat R Okuyucuyu I Sel Potansiyel G C N D Ar Ya Kartmaya Kodlanm , G C N I Eri Indeki Evrensel Yasalar Dan Alan Bu Kitap, Size Ait Oldu U H Lde, G Remedi Iniz Hangi Sakl Ger Eklerin Sizi Y Netti Ini Anlat Yor 100 Kadar Evrensel Yasayla, Kaderinize Y N Veren Etkenlere Cevap Veriyor Fark Nda Olmadan Hangi Evrensel Yasa Ya Ayk R Davrand N Z Ve Bu Y Zden Hangi Sorunlarla Kar La T N Z Vurguluyor Ard Ndan Pratik Al T Rmalarla, Hangi Evrensel Yasa Ya Nas L Uyumlanaca N Z N Bilgi Ve Tekniklerini Veriyor.Ger Ek Hayat Hik Yelerinden Rneklerle, Size Farkl Bir Bak A S Sunuyor Kitab N Kapa N A T N Z Andan Itibaren, D Nd N Zden Fazlas N Bulaca N Za Haz R Olun Nk Ilk Kez Bu Kitap Evrensel Yasalar Nda Ki Isel Geli Iminizde Ve Kaderinize Y N Vermenizde Nas L Davranaca N Za Dair Ok A K Bilgileri Anla L R Bir Dille Sizlerle Payla Yor.http Www.idefix.com Kitap Kaderimiz Harika bir yolculuktu yazara te ekk r ediyorum, sa olsun varolsun Her s z m z, hareketimiz, davran m z tavr m z bizi biz yap yor Her eyimize evren, evet diyor te bu y zden, dikkat etmemiz gerekiyor kendimize, evrensel ruhsal yasalara, do a anaya.Duymam z gerekiyor,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *